Rabiesvacciner (Rabies Vaccines)

Rabiesvacciner

Vacciner eller kandidatvacciner som används för att förebygga och behandla RABIES. Det inaktiverade virusvaccinet används för immunisering före exponering till personer med hög risk för exponering, och i kombination med rabiesimmunglobulin, för profylax efter exponering.

Förklaring på engelska

Vaccines or candidate vaccines used to prevent and treat RABIES. The inactivated virus vaccine is used for preexposure immunization to persons at high risk of exposure, and in conjunction with rabies immunoglobulin, for postexposure prophylaxis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vaccines, Rabies; Rabies Vaccine; Vaccine, Rabies; Rabies Human Diploid Cell Vaccine

Svensk term Rabiesvacciner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vaccines, Rabies; Rabies Vaccine; Vaccine, Rabies; Rabies Human Diploid Cell Vaccine
Engelsk term Rabies Vaccines
MESH ID D011819

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.