Radar (Radar)

Radar

Ett system som använder strålade och reflekterade radiosignaler till och från ett objekt på ett sådant sätt att objektets räckvidd, lager och andra egenskaper kan bestämmas.

Förklaring på engelska

A system using beamed and reflected radio signals to and from an object in such a way that range, bearing, and other characteristics of the object may be determined.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Radar
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Radar
MESH ID D011825

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.