Räddningsarbete (Rescue Work)

Räddningsarbete

Verksamhet som syftar till att befria personer eller djur från fara för liv eller välbefinnande vid olycksfall, bränder, bombningar, översvämningar, jordbävningar, andra katastrofer och livshotande förhållanden. Medan vanligtvis utförs av teaminsatser, räddningsarbete är inte begränsat till organiserade tjänster.

Förklaring på engelska

Activities devoted to freeing persons or animals from danger to life or well-being in accidents, fires, bombings, floods, earthquakes, other disasters and life-threatening conditions. While usually performed by team efforts, rescue work is not restricted to organized services.

Synonym, svenska: Räddningstjänst

Synonym, engelska: Work, Rescue

Svensk term Räddningsarbete
Synonym på svenska Räddningstjänst
Synonym på engelska Work, Rescue
Engelsk term Rescue Work
MESH ID D018635

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.