Radialnerv (Radial Nerve)

Radialnerv

En stor nerv i övre extremitet. Hos människa har fibrerna i den radialnerv sitt ursprung i den nedre cervikala och övre bröstkorgsryggmärgen (vanligtvis C5 till T1), resor via den bakre sladden av armplexus och levererar motorisk innervering till extensormusklerna i arm och kutana sensoriska fibrer till extensorregioner i arm och hand.

Förklaring på engelska

A major nerve of the upper extremity. In humans the fibers of the radial nerve originate in the lower cervical and upper thoracic spinal cord (usually C5 to T1), travel via the posterior cord of the brachial plexus, and supply motor innervation to extensor muscles of the arm and cutaneous sensory fibers to extensor regions of the arm and hand.

Synonym, svenska: Nervus radialis

Synonym, engelska: Nerve, Radial; Nerves, Radial; Radial Nerves

Svensk term Radialnerv
Synonym på svenska Nervus radialis
Synonym på engelska Nerve, Radial; Nerves, Radial; Radial Nerves
Engelsk term Radial Nerve
MESH ID D011826

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.