Radikulär cysta (Radicular Cyst)

Radikulär cysta

Långsamt växande vätskefylld epitelsäck vid toppen av en tand med en icke-vital massa eller defekt rotkanalfyllning.

Förklaring på engelska

Slow-growing fluid-filled epithelial sac at the apex of a tooth with a nonvital pulp or defective root canal filling.

Synonym, svenska: Rot cysta

Synonym, engelska: Cyst, Radicular; Cysts, Radicular; Radicular Cysts; Periapical Cyst; Cyst, Periapical; Cysts, Periapical; Periapical Cysts; Periodontal Cyst, Apical; Apical Periodontal Cyst; Apical Periodontal Cysts; Cyst, Apical Periodontal; Cysts, Apical Periodontal; Periodontal Cysts, Apical

Svensk term Radikulär cysta
Synonym på svenska Rot cysta
Synonym på engelska Cyst, Radicular; Cysts, Radicular; Radicular Cysts; Periapical Cyst; Cyst, Periapical; Cysts, Periapical; Periapical Cysts; Periodontal Cyst, Apical; Apical Periodontal Cyst; Apical Periodontal Cysts; Cyst, Apical Periodontal; Cysts, Apical Periodontal; Periodontal Cysts, Apical
Engelsk term Radicular Cyst
MESH ID D011842

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.