Radio (Radio)

Radio

Överföring och mottagning av elektriska impulser eller signaler med hjälp av elektriska vågor utan anslutningstråd, eller användningen av dessa vågor för trådlös överföring av elektriska impulser till vilka ljud omvandlas. (Från Websters 3d)

Förklaring på engelska

The transmission and reception of electric impulses or signals by means of electric waves without a connecting wire, or the use of these waves for the wireless transmission of electric impulses into which sound is converted. (From Webster’s 3d)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radios

Svensk term Radio
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radios
Engelsk term Radio
MESH ID D011845

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.