Radioaktiva förorenande ämnen (Radioactive Pollutants)

Radioaktiva förorenande ämnen

Radioaktiva ämnen som fungerar som föroreningar. De inkluderar kemikalier vars strålning frigörs via radioaktivt avfall, kärnkraftsolyckor, nedfall från kärnexplosioner, och liknande.

Förklaring på engelska

Radioactive substances which act as pollutants. They include chemicals whose radiation is released via radioactive waste, nuclear accidents, fallout from nuclear explosions, and the like.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pollutants, Radioactive

Svensk term Radioaktiva förorenande ämnen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pollutants, Radioactive
Engelsk term Radioactive Pollutants
MESH ID D011848

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.