Radioaktiva jordförorenande ämnen (Radioactive soil pollutants)

Radioaktiva jordförorenande ämnen

Föroreningar i jorden som avger radioaktiv strålning.

Förklaring på engelska

Pollutants, present in soil, which exhibit radioactivity.

Synonym, svenska: Markförorenande ämnen, radioaktiva

Synonym, engelska: Pollutants, Radioactive Soil; Radioactive Soil Pollutants

Svensk term Radioaktiva jordförorenande ämnen
Synonym på svenska Markförorenande ämnen, radioaktiva
Synonym på engelska Pollutants, Radioactive Soil; Radioactive Soil Pollutants
Engelsk term Radioactive soil pollutants
MESH ID D012990

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.