Radioaktiva olyckor (Radioactive Hazard Release)

Radioaktiva olyckor

Spridning av radioaktivt material från en strålkälla genom olyckshändelse. Olyckor vid kärnreaktorer kan omfatta stora befolkningsgrupper genom utsläpp av radioaktivitet till omgivningen och genom ned fall, eller ett fåtal individer med höga, skadliga doser.

Förklaring på engelska

Uncontrolled release of radioactive material from its containment. This either threatens to, or does, cause exposure to a radioactive hazard. Such an incident may occur accidentally or deliberately.

Synonym, svenska: Kärnkraftsolyckor; Strålningsolyckor; Kärnreaktorolyckor

Synonym, engelska: Hazard Release, Radioactive; Hazard Releases, Radioactive; Radioactive Hazard Releases; Release, Radioactive Hazard; Releases, Radioactive Hazard; Nuclear Accidents; Accident, Nuclear; Nuclear Accident; Accidents, Nuclear; Nuclear Reactor Accidents; Accident, Nuclear Reactor; Nuclear Reactor Accident; Reactor Accident, Nuclear; Reactor Accidents, Nuclear; Accidents, Nuclear Reactor; Accidents, Radiation; Radiation Accident; Radiation Accidents; Accident, Radiation

Svensk term Radioaktiva olyckor
Synonym på svenska Kärnkraftsolyckor; Strålningsolyckor; Kärnreaktorolyckor
Synonym på engelska Hazard Release, Radioactive; Hazard Releases, Radioactive; Radioactive Hazard Releases; Release, Radioactive Hazard; Releases, Radioactive Hazard; Nuclear Accidents; Accident, Nuclear; Nuclear Accident; Accidents, Nuclear; Nuclear Reactor Accidents; Accident, Nuclear Reactor; Nuclear Reactor Accident; Reactor Accident, Nuclear; Reactor Accidents, Nuclear; Accidents, Nuclear Reactor; Accidents, Radiation; Radiation Accident; Radiation Accidents; Accident, Radiation
Engelsk term Radioactive Hazard Release
MESH ID D018788

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.