Radioaktivitet (Radioactivity)

Radioaktivitet

Den spontana omvandlingen av en nuklid till en eller flera olika nuklider, åtföljd av antingen utsläpp av partiklar från kärnan, kärnfångst eller utstötning av orbitalelektroner, eller klyvning. (McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 6: e ed)

Förklaring på engelska

The spontaneous transformation of a nuclide into one or more different nuclides, accompanied by either the emission of particles from the nucleus, nuclear capture or ejection of orbital electrons, or fission. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radioactivities; Radioactive Disintegration; Disintegration, Radioactive; Disintegrations, Radioactive; Radioactive Disintegrations; Nuclear Decay; Decay, Nuclear

Svensk term Radioaktivitet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radioactivities; Radioactive Disintegration; Disintegration, Radioactive; Disintegrations, Radioactive; Radioactive Disintegrations; Nuclear Decay; Decay, Nuclear
Engelsk term Radioactivity
MESH ID D011851

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.