Radioaktivt avfall (Radioactive Waste)

Radioaktivt avfall

Vätska, fast, eller gasformigt avfall som härrör från gruvdrift av radioaktiv malm, produktion av reaktorbränslematerial, reaktordrift, bearbetning av bestrålade reaktorbränslen, och relaterade operationer, och från användning av radioaktiva material i forskning, industri, och medicin. (McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Förklaring på engelska

Liquid, solid, or gaseous waste resulting from mining of radioactive ore, production of reactor fuel materials, reactor operation, processing of irradiated reactor fuels, and related operations, and from use of radioactive materials in research, industry, and medicine. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radioactive Wastes; Waste, Radioactive; Wastes, Radioactive; Nuclear Waste; Nuclear Wastes; Waste, Nuclear; Wastes, Nuclear; Hazardous Waste, Radioactive; Hazardous Wastes, Radioactive; Radioactive Hazardous Waste; Radioactive Hazardous Wastes; Waste, Radioactive Hazardous; Wastes, Radioactive Hazardous

Svensk term Radioaktivt avfall
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radioactive Wastes; Waste, Radioactive; Wastes, Radioactive; Nuclear Waste; Nuclear Wastes; Waste, Nuclear; Wastes, Nuclear; Hazardous Waste, Radioactive; Hazardous Wastes, Radioactive; Radioactive Hazardous Waste; Radioactive Hazardous Wastes; Waste, Radioactive Hazardous; Wastes, Radioactive Hazardous
Engelsk term Radioactive Waste
MESH ID D011850

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.