Radiobiologi (Radiobiology)

Radiobiologi

Studie av de vetenskapliga principerna, mekanismerna och effekterna av interaktionen mellan joniserande strålning och levande materia. (McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Förklaring på engelska

Study of the scientific principles, mechanisms, and effects of the interaction of ionizing radiation with living matter. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Biology, Radiation; Radiation Biology

Svensk term Radiobiologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Biology, Radiation; Radiation Biology
Engelsk term Radiobiology
MESH ID D011853

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.