Radiofarmaka (Radiopharmaceuticals)

Radiofarmaka

Föreningar som används i medicin som strålkällor för strålbehandling och för diagnostiska ändamål. De har många användningsområden inom forskning och industri. (Martindale, Den extra Farmakopé [publikationstyp], 30: e uppl, p1161)

Förklaring på engelska

Compounds that are used in medicine as sources of radiation for radiotherapy and for diagnostic purposes. They have numerous uses in research and industry. (Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p1161)

Synonym, svenska: Radioaktiva läkemedel

Synonym, engelska: Radiopharmaceutical

Svensk term Radiofarmaka
Synonym på svenska Radioaktiva läkemedel
Synonym på engelska Radiopharmaceutical
Engelsk term Radiopharmaceuticals
MESH ID D019275

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.