Radiografisk förstoring (Radiographic Magnification)

Radiografisk förstoring

Användning av optiska och geometriska tekniker för att förbättra radiografisk bildkvalitet och tolkning. Det inkluderar användning av mikrofokala röntgenrör och intensifierande fluoroskopiska skärmar.

Förklaring på engelska

Use of optic and geometric techniques to enhance radiographic image quality and interpretation. It includes use of microfocal X-ray tubes and intensifying fluoroscopic screens.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Magnification, Radiographic; Magnifications, Radiographic; Radiographic Magnifications

Svensk term Radiografisk förstoring
Synonym på svenska
Synonym på engelska Magnification, Radiographic; Magnifications, Radiographic; Radiographic Magnifications
Engelsk term Radiographic Magnification
MESH ID D011858

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.