Radioisotoper (Radioisotopes)

Radioisotoper

Isotoper som uppvisar radioaktivitet och genomgår radioaktivt sönderfall. (Från Grant & Hackhs Chemical Dictionary, 5th ed & McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Förklaring på engelska

Isotopes that exhibit radioactivity and undergo radioactive decay. (From Grant & Hackh’s Chemical Dictionary, 5th ed & McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska: Radioaktiva isotoper; Dotterisotoper; Dotternuklider

Synonym, engelska: Radionuclide; Radioisotope; Radioactive Isotope; Isotope, Radioactive; Radionuclides; Radioactive Isotopes; Isotopes, Radioactive; Daugter Isotopes; Isotopes, Daugter; Daughter Isotope; Isotope, Daughter; Radiogenic Isotopes; Isotopes, Radiogenic; Radiogenic Isotope; Isotope, Radiogenic; Daughter Nuclides; Nuclides, Daughter; Daughter Nuclide; Nuclide, Daughter

Svensk term Radioisotoper
Synonym på svenska Radioaktiva isotoper; Dotterisotoper; Dotternuklider
Synonym på engelska Radionuclide; Radioisotope; Radioactive Isotope; Isotope, Radioactive; Radionuclides; Radioactive Isotopes; Isotopes, Radioactive; Daugter Isotopes; Isotopes, Daugter; Daughter Isotope; Isotope, Daughter; Radiogenic Isotopes; Isotopes, Radiogenic; Radiogenic Isotope; Isotope, Radiogenic; Daughter Nuclides; Nuclides, Daughter; Daughter Nuclide; Nuclide, Daughter
Engelsk term Radioisotopes
MESH ID D011868

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.