Radioisotopteleterapi (Radioisotope Teletherapy)

Radioisotopteleterapi

En typ av högenergisk strålbehandling med en stråle av gammastrålning producerad av en radioisotopkälla inkapslad i en teleterapienhet.

Förklaring på engelska

A type of high-energy radiotherapy using a beam of gamma-radiation produced by a radioisotope source encapsulated within a teletherapy unit.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Teleradioisotope Therapy; Therapy, Teleradioisotope; Teletherapy, Radioisotope

Svensk term Radioisotopteleterapi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Teleradioisotope Therapy; Therapy, Teleradioisotope; Teletherapy, Radioisotope
Engelsk term Radioisotope Teletherapy
MESH ID D011867

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.