Radioligandanalys (Radioligand Assay)

Radioligandanalys

Kvantitativ bestämning av receptorproteiner (bindande) i kroppsvätskor eller vävnad med radioaktivt märkta bindningsreagenser (t.ex. antikroppar, intracellulära receptorer, plasmabindemedel).

Förklaring på engelska

Quantitative determination of receptor (binding) proteins in body fluids or tissue using radioactively labeled binding reagents (e.g., antibodies, intracellular receptors, plasma binders).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Assay, Radioligand; Assays, Radioligand; Radioligand Assays; Radioreceptor Assay; Assay, Radioreceptor; Assays, Radioreceptor; Radioreceptor Assays; Protein-Binding Radioassay; Protein Binding Radioassay; Protein-Binding Radioassays; Radioassay, Protein-Binding; Radioassays, Protein-Binding

Svensk term Radioligandanalys
Synonym på svenska
Synonym på engelska Assay, Radioligand; Assays, Radioligand; Radioligand Assays; Radioreceptor Assay; Assay, Radioreceptor; Assays, Radioreceptor; Radioreceptor Assays; Protein-Binding Radioassay; Protein Binding Radioassay; Protein-Binding Radioassays; Radioassay, Protein-Binding; Radioassays, Protein-Binding
Engelsk term Radioligand Assay
MESH ID D011869

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.