Radiologi (Radiology)

Radiologi

En specialitet som sysslar med användning av röntgen och andra former av strålningsenergi vid diagnos och behandling av sjukdom.

Förklaring på engelska

A specialty concerned with the use of x-ray and other forms of radiant energy in the diagnosis and treatment of disease.

Synonym, svenska: Röntgenologi

Synonym, engelska

Svensk term Radiologi
Synonym på svenska Röntgenologi
Synonym på engelska
Engelsk term Radiology
MESH ID D011871

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.