Radiologisk teknologi (Radiologic Technology)

Radiologisk teknologi

Tillämpningen av vetenskaplig kunskap eller teknologi på radiologiområdet. Applikationerna centrerar mestadels kring röntgen- eller radioisotoper för diagnostiska och terapeutiska ändamål, men de tekniska tillämpningarna av all strålning eller radiologisk procedur ligger inom ramen för radiologisk teknologi.

Förklaring på engelska

The application of scientific knowledge or technology to the field of radiology. The applications center mostly around x-ray or radioisotopes for diagnostic and therapeutic purposes but the technological applications of any radiation or radiologic procedure is within the scope of radiologic technology.

Synonym, svenska: Radiologisk teknik

Synonym, engelska: Technology, Radiological; Radiological Technology; Radiologic Technology

Svensk term Radiologisk teknologi
Synonym på svenska Radiologisk teknik
Synonym på engelska Technology, Radiological; Radiological Technology; Radiologic Technology
Engelsk term Radiologic Technology
MESH ID D013679

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.