Radionuklidangiografi (Radionuclide Angiography)

Radionuklidangiografi

Mätningen av visualisering genom strålning av något organ efter att en radionuklid har injicerats i blodtillförseln. Det används för att diagnostisera hjärta-, lever-, lung- och andra sjukdomar och för att mäta funktionen hos dessa organ, förutom renografi, för vilken RADIOISOTOPRENOGRAFI är tillgänglig.

Förklaring på engelska

The measurement of visualization by radiation of any organ after a radionuclide has been injected into its blood supply. It is used to diagnose heart, liver, lung, and other diseases and to measure the function of those organs, except renography, for which RADIOISOTOPE RENOGRAPHY is available.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Angiography, Radionuclide; Angiographies, Radionuclide; Radionuclide Angiographies; Angiography, Radioisotope; Angiographies, Radioisotope; Radioisotope Angiographies; Radioisotope Angiography

Svensk term Radionuklidangiografi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Angiography, Radionuclide; Angiographies, Radionuclide; Radionuclide Angiographies; Angiography, Radioisotope; Angiographies, Radioisotope; Radioisotope Angiographies; Radioisotope Angiography
Engelsk term Radionuclide Angiography
MESH ID D011875

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.