Radionuklidavbildning (Radionuclide Imaging)

Radionuklidavbildning

Produktionen av en bild erhållen av kameror som upptäcker radioaktiva utsläpp av en injicerad radionuklid eftersom den har fördelat sig differentiellt genom vävnader i kroppen. Bilden som erhålls från en rörlig detektor kallas en skanning, medan bilden som erhålls från en stationär kameraenhet kallas ett scintifotografi.

Förklaring på engelska

The production of an image obtained by cameras that detect the radioactive emissions of an injected radionuclide as it has distributed differentially throughout tissues in the body. The image obtained from a moving detector is called a scan, while the image obtained from a stationary camera device is called a scintiphotograph.

Synonym, svenska: Radioisotopundersökningar; Scintigrafi; Gammakameraavbildning; Scintifotografi

Synonym, engelska: Imaging, Radionuclide; Radioisotope Scanning; Scintigraphy; Gamma Camera Imaging; Imaging, Gamma Camera; Scanning, Radioisotope; Scintiphotography

Svensk term Radionuklidavbildning
Synonym på svenska Radioisotopundersökningar; Scintigrafi; Gammakameraavbildning; Scintifotografi
Synonym på engelska Imaging, Radionuclide; Radioisotope Scanning; Scintigraphy; Gamma Camera Imaging; Imaging, Gamma Camera; Scanning, Radioisotope; Scintiphotography
Engelsk term Radionuclide Imaging
MESH ID D011877

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.