Radiovågor (Radio Waves)

Radiovågor

Elektromagnetiska vågor med frekvenser mellan ca 3 kilohertz (mycket låg frekvens – VLF) och 300 000 megahertz (extremt hög frekvens – EHF). De används i television- och radiosändningar, land- och satellitkommunikationssystem, radionavigation, radiolocation och DIATHERMY. De högsta frekventa radiovågor är MIKROVÅGOR.

Förklaring på engelska

Electromagnetic waves with frequencies between about 3 kilohertz (very low frequency – VLF) and 300,000 megahertz (extremely high frequency – EHF). They are used in television and radio broadcasting, land and satellite communications systems, radionavigation, radiolocation, and DIATHERMY. The highest frequency radio waves are MICROWAVES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radio Wave; Wave, Radio; Waves, Radio; Radiowaves; Radiowave; Hertzian Waves; Waves, Hertzian; Very High Frequency Waves; High Frequency Waves; Frequency Wave, High; Frequency Waves, High; High Frequency Wave; Wave, High Frequency; Waves, High Frequency; Short Waves; Short Wave; Wave, Short; Waves, Short

Svensk term Radiovågor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radio Wave; Wave, Radio; Waves, Radio; Radiowaves; Radiowave; Hertzian Waves; Waves, Hertzian; Very High Frequency Waves; High Frequency Waves; Frequency Wave, High; Frequency Waves, High; High Frequency Wave; Wave, High Frequency; Waves, High Frequency; Short Waves; Short Wave; Wave, Short; Waves, Short
Engelsk term Radio Waves
MESH ID D011846

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.