Radon (Radon)

Radon

Ett naturligt radioaktivt element med atomsymbol Rn och atomnummer 86. Det är en medlem av ädelgasfamiljen som finns i jord, och släpps under sönderfallet av RADIUM.

Förklaring på engelska

A naturally radioactive element with atomic symbol Rn, and atomic number 86. It is a member of the noble gas family found in soil, and is released during the decay of RADIUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Thoron (Element); Actinon

Svensk term Radon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Thoron (Element); Actinon
Engelsk term Radon
MESH ID D011886

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.