Rafoxanid (Rafoxanide)

Rafoxanid

Veterinär anthelmintikum för betande djur; används för att behandla fluke, hakmask och andra angrepp.

Förklaring på engelska

Veterinary anthelmintic for grazing animals; used to treat fluke, hookworm and other infestations.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rafoxanid; Ranide; MK 990; Disalan; Flukanide

Svensk term Rafoxanid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rafoxanid; Ranide; MK 990; Disalan; Flukanide
Engelsk term Rafoxanide
MESH ID D011888

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.