Ralstonia (Ralstonia)

Ralstonia

Ett släkte i familj BURKHOLDERIACEAE, som består av många arter. De är förknippade med en mängd olika infektioner inklusive MENINGIT; PERITONIT; och URINVÄGSINFEKTIONER.

Förklaring på engelska

A genus in the family BURKHOLDERIACEAE, comprised of many species. They are associated with a variety of infections including MENINGITIS; PERITONITIS; and URINARY TRACT INFECTIONS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Ralstonia
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Ralstonia
MESH ID D043367

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.