Ralstonia solanacearum (Ralstonia solanacearum)

Ralstonia solanacearum

En art av Ralstonia som tidigare klassificerats i släktena PSEUDOMONAS och BURKHOLDERIA. Det är en viktig växtpatogen.

Förklaring på engelska

A species of Ralstonia previously classed in the genera PSEUDOMONAS and BURKHOLDERIA. It is an important plant pathogen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pseudomonas solanacearum; Burkholderia solanacearum

Svensk term Ralstonia solanacearum
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pseudomonas solanacearum; Burkholderia solanacearum
Engelsk term Ralstonia solanacearum
MESH ID D043368

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.