Ramanspektroskopi (Raman spectrum analysis)

Ramanspektroskopi

Analys av intensiteten av Raman spridning av monokromatiskt ljus som en funktion av frekvensen av det spridda ljus.

Förklaring på engelska

Analysis of the intensity of Raman scattering of monochromatic light as a function of frequency of the scattered light.

Synonym, svenska: Ramanspridning; Raman-spektrumanalys

Synonym, engelska: Raman Spectrum Analysis; Raman Spectroscopy; Spectroscopy, Raman; Analysis, Raman Spectrum; Raman Optical Activity Spectroscopy; Raman Scattering; Scattering, Raman

Svensk term Ramanspektroskopi
Synonym på svenska Ramanspridning; Raman-spektrumanalys
Synonym på engelska Raman Spectrum Analysis; Raman Spectroscopy; Spectroscopy, Raman; Analysis, Raman Spectrum; Raman Optical Activity Spectroscopy; Raman Scattering; Scattering, Raman
Engelsk term Raman spectrum analysis
MESH ID D013059

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.