Ranviers noder (Ranvier’s Nodes)

Ranviers noder

Regelbundet åtskilda luckor i myelinmantlarna i perifera nervcellsutskott. Ranviers noder tillåter saltledning, det vill säga hoppning av impulser från nod till nod, vilket är snabbare och mer energiskt gynnsamt än kontinuerlig ledning.

Förklaring på engelska

Regularly spaced gaps in the myelin sheaths of peripheral axons. Ranvier’s nodes allow saltatory conduction, that is, jumping of impulses from node to node, which is faster and more energetically favorable than continuous conduction.

Synonym, svenska: Ranviers insnörningar

Synonym, engelska: Nodes, Ranvier’s; Ranviers Nodes; Nodes of Ranvier; Ranvier Nodes

Svensk term Ranviers noder
Synonym på svenska Ranviers insnörningar
Synonym på engelska Nodes, Ranvier’s; Ranviers Nodes; Nodes of Ranvier; Ranvier Nodes
Engelsk term Ranvier’s Nodes
MESH ID D011901

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.