RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA Technique)

RAPD-PCR

Teknik som använder låg-stringens polymeraskedjereaktion (PCR) amplifiering med enstaka primrar av godtycklig sekvens för att generera stamspecifika arrayer av anonyma DNA-fragment. RAPD-teknik kan användas för att bestämma taxonomisk identitet, bedöma släktskapsförhållanden, analysera blandade genomprover, och skapa specifika sonder.

Förklaring på engelska

Technique that utilizes low-stringency polymerase chain reaction (PCR) amplification with single primers of arbitrary sequence to generate strain-specific arrays of anonymous DNA fragments. RAPD technique may be used to determine taxonomic identity, assess kinship relationships, analyze mixed genome samples, and create specific probes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Arbitrarily Primed PCR Reaction; RAPD Technic; RAPD Technics; RAPD Technique; RAPD Techniques; Random Amplified Polymorphic DNA Technic; RAPD-PCR

Svensk term RAPD-PCR
Synonym på svenska
Synonym på engelska Arbitrarily Primed PCR Reaction; RAPD Technic; RAPD Technics; RAPD Technique; RAPD Techniques; Random Amplified Polymorphic DNA Technic; RAPD-PCR
Engelsk term Random Amplified Polymorphic DNA Technique
MESH ID D019105

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.