ras-proteiner (ras Proteins)

ras-proteiner

Små, monomera GTP-bindande proteiner kodade av ras-gener (GENES, RAS). Protoonkogen-härledda proteinet, PROTO-ONCOGENE PROTEIN P21 (RAS), spelar en roll i normal celltillväxt, differentiering och utveckling. Det onkogenhärledda proteinet ONCOGENE PROTEIN P21 (RAS) kan spela en roll i avvikande cellreglering under neoplastisk celltransformation (CELLTRANSFORMATION, NEOPLASTISK). Detta enzym var tidigare listat som EC 3.6.1.47.

Förklaring på engelska

Small, monomeric GTP-binding proteins encoded by ras genes (GENES, RAS). The protooncogene-derived protein, PROTO-ONCOGENE PROTEIN P21(RAS), plays a role in normal cellular growth, differentiation and development. The oncogene-derived protein ONCOGENE PROTEIN P21(RAS) can play a role in aberrant cellular regulation during neoplastic cell transformation (CELL TRANSFORMATION, NEOPLASTIC). This enzyme was formerly listed as EC 3.6.1.47.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: ras GTPase; GTPase, ras; Gene Products, ras; ras Gene Products; ras GTPases; GTPases, ras; ras Protein; Protein, ras

Svensk term ras-proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska ras GTPase; GTPase, ras; Gene Products, ras; ras Gene Products; ras GTPases; GTPases, ras; ras Protein; Protein, ras
Engelsk term ras Proteins
MESH ID D018631

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.