Rastlösa ben-syndrom (Restless Legs Syndrome)

Rastlösa ben-syndrom

En störning som kännetecknas av värkande eller brännande känslor i nedre och sällan de övre extremiteter som uppstår före sömn eller kan väcka patienten från sömn.

Förklaring på engelska

A disorder characterized by aching or burning sensations in the lower and rarely the upper extremities that occur prior to sleep or may awaken the patient from sleep.

Synonym, svenska: Ekboms syndrom; RLS

Synonym, engelska: Restless Legs; Willis Ekbom Disease; Disease, Willis Ekbom; Wittmaack-Ekbom Syndrome; Syndrome, Wittmaack-Ekbom; Willis-Ekbom Disease; Disease, Willis-Ekbom; Willis-Ekbom Syndrome; Syndrome, Willis-Ekbom; Wittmaack Ekbom Syndrome; Syndrome, Wittmaack Ekbom; Restless Leg Syndrome; Syndrome, Restless Leg; Willis Ekbom Syndrome; Syndrome, Willis Ekbom

Svensk term Rastlösa ben-syndrom
Synonym på svenska Ekboms syndrom; RLS
Synonym på engelska Restless Legs; Willis Ekbom Disease; Disease, Willis Ekbom; Wittmaack-Ekbom Syndrome; Syndrome, Wittmaack-Ekbom; Willis-Ekbom Disease; Disease, Willis-Ekbom; Willis-Ekbom Syndrome; Syndrome, Willis-Ekbom; Wittmaack Ekbom Syndrome; Syndrome, Wittmaack Ekbom; Restless Leg Syndrome; Syndrome, Restless Leg; Willis Ekbom Syndrome; Syndrome, Willis Ekbom
Engelsk term Restless Legs Syndrome
MESH ID D012148

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.