Ratibida (Ratibida)

Ratibida

En växtsläkt av familj ASTERACEAE. Medlemmar innehåller sesquiterpenlaktoner.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ASTERACEAE. Members contain sesquiterpene lactones.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ratibidas; Coneflower, Prairie; Coneflowers, Prairie; Prairie Coneflower; Prairie Coneflowers

Svensk term Ratibida
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ratibidas; Coneflower, Prairie; Coneflowers, Prairie; Prairie Coneflower; Prairie Coneflowers
Engelsk term Ratibida
MESH ID D036581

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.