Rationalisering (Psykologi) (Rationalization)

Rationalisering (Psykologi)

En försvarsmekanism som fungerar omedvetet, där individen försöker rättfärdiga eller göra medvetet tolerabel, med troliga medel, känslor, beteende, och motiv som annars skulle vara oacceptabla.

Förklaring på engelska

A defense mechanism operating unconsciously, in which the individual attempts to justify or make consciously tolerable, by plausible means, feelings, behavior, and motives that would otherwise be intolerable.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rationalisering (Psykologi)
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rationalization
MESH ID D011908

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.