Rätten att dö (Right to Die)

Rätten att dö

Rätten för patienten eller patientens representant att fatta beslut om patientens döende.

Förklaring på engelska

The right of the patient or the patient’s representative to make decisions with regard to the patient’s dying.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Death with Dignity; Dignity, Death with

Svensk term Rätten att dö
Synonym på svenska
Synonym på engelska Death with Dignity; Dignity, Death with
Engelsk term Right to Die
MESH ID D012297

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.