Rättsantropologi (Forensic Anthropology)

Rättsantropologi

Vetenskaplig undersökning av mänskliga skelettdelar i den uttryckliga avsikten att åstadkomma identifikation. Häri ingår fastställande av personidentitet, skadeanalys, rekonstruktion av anletsdrag, fotografisk jämförelse, fastställande av tidpunkten för döden, samt brottsplatsundersökning. Rättsantropologer fastställer inte dödsorsaken, men tillhandahåller uppgifter som kan vara till hjälp för att fastställa den sannolika dödsorsaken. Detta är en gren av fysisk antropologi.

Förklaring på engelska

Scientific study of human skeletal remains with the express purpose of identification. This includes establishing individual identity, trauma analysis, facial reconstruction, photographic superimposition, determination of time interval since death, and crime-scene recovery. Forensic anthropologists do not certify cause of death but provide data to assist in determination of probable cause. This is a branch of the field of physical anthropology and qualified individuals are certified by the American Board of Forensic Anthropology. (From Am J Forensic Med Pathol 1992 Jun;13(2):146)

Synonym, svenska: Kroppsidentifiering; Rättsmedicinsk antropolog; Forensisk antropologi

Synonym, engelska: Anthropology, Forensic; Human Identification; Human Identifications; Identification, Human; Identifications, Human

Svensk term Rättsantropologi
Synonym på svenska Kroppsidentifiering; Rättsmedicinsk antropolog; Forensisk antropologi
Synonym på engelska Anthropology, Forensic; Human Identification; Human Identifications; Identification, Human; Identifications, Human
Engelsk term Forensic Anthropology
MESH ID D018732

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.