Rättsmedicinsk ballistik (Forensic Ballistics)

Rättsmedicinsk ballistik

Vetenskapen om att studera projektiler i rörlighet, ballistik, tillämpas på lag. Ballistik på skjutvapenprojektiler, som kulor, inkludera studien av vad som händer inuti vapnet, under projektilens flygning, och när projektilen träffar målet, såsom kroppsvävnad.

Förklaring på engelska

The science of studying projectiles in motion, ballistics, being applied to law. Ballistics on firearm projectiles, such as bullets, include the study of what happens inside the weapon, during the flight of the projectile, and when the projectile strikes the target, such as body tissue.

Synonym, svenska: Ballistik; Sårballistik; Forensisk ballistik

Synonym, engelska: Ballistic, Forensic; Ballistics, Forensic; Forensic Ballistic; Ballistics; Ballistics, Wound; Wound Ballistics

Svensk term Rättsmedicinsk ballistik
Synonym på svenska Ballistik; Sårballistik; Forensisk ballistik
Synonym på engelska Ballistic, Forensic; Ballistics, Forensic; Forensic Ballistic; Ballistics; Ballistics, Wound; Wound Ballistics
Engelsk term Forensic Ballistics
MESH ID D044709

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.