Rauschervirus (Rauscher Virus)

Rauschervirus

En stam av MURINE LEUKEMIVIRUS associerad med mustumörer som liknar dem som orsakas av FRIEND MURINE LEUKEMIVIRUS. Det är ett replikation-kompetent musleukemivirus. Det kan fungera som ett hjälparvirus vid komplex med en defekt transformerande komponent, RAUSCHER MILTFOCUS-FORMING VIRUS.

Förklaring på engelska

A strain of MURINE LEUKEMIA VIRUS associated with mouse tumors similar to those caused by the FRIEND MURINE LEUKEMIA VIRUS. It is a replication-competent murine leukemia virus. It can act as a helper virus when complexing with a defective transforming component, RAUSCHER SPLEEN FOCUS-FORMING VIRUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Virus, Rauscher; Rauscher leukemia virus; Rauscher leukemia viruses; leukemia viruses, Rauscher

Svensk term Rauschervirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Virus, Rauscher; Rauscher leukemia virus; Rauscher leukemia viruses; leukemia viruses, Rauscher
Engelsk term Rauscher Virus
MESH ID D011925

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.