Rauwolfia (Rauwolfia)

Rauwolfia

Ett växtsläkt av APOCYNACEAE- eller dogbane-familjen. Alkaloider från växter i detta släkt har använts som lugnande medel och blodtryckssänkande medel. RESERPINE härrör från R. serpentina.

Förklaring på engelska

A plant genus of the APOCYNACEAE or dogbane family. Alkaloids from plants in this genus have been used as tranquilizers and antihypertensive agents. RESERPINE is derived from R. serpentina.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rauwolfias; Rauvolfia; Rauvolfias; Rauwolfia serpentina; Rauwolfia serpentinas; serpentina, Rauwolfia; Rauvolfia serpentina; Rauvolfia serpentinas; serpentina, Rauvolfia

Svensk term Rauwolfia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rauwolfias; Rauvolfia; Rauvolfias; Rauwolfia serpentina; Rauwolfia serpentinas; serpentina, Rauwolfia; Rauvolfia serpentina; Rauvolfia serpentinas; serpentina, Rauvolfia
Engelsk term Rauwolfia
MESH ID D011926

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.