Raynauds sjukdom (Raynaud Disease)

Raynauds sjukdom

En idiopatisk vaskulär störning som kännetecknas av bilateralt Raynaud-fenomen, den plötsliga uppkomsten av digital blekhet eller CYANOS som svar på kall exponering eller stress.

Förklaring på engelska

An idiopathic vascular disorder characterized by bilateral Raynaud phenomenon, the abrupt onset of digital paleness or CYANOSIS in response to cold exposure or stress.

Synonym, svenska: Raynauds fenomen; Vita fingrar

Synonym, engelska: Cold Fingers, Hereditary; Raynaud’s Disease; Raynauds Disease; Raynaud Phenomenon

Svensk term Raynauds sjukdom
Synonym på svenska Raynauds fenomen; Vita fingrar
Synonym på engelska Cold Fingers, Hereditary; Raynaud’s Disease; Raynauds Disease; Raynaud Phenomenon
Engelsk term Raynaud Disease
MESH ID D011928

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.