Reaginer (Reagins)

Reaginer

Antikroppar, särskilt IGE, som binder till vävnad av samma art så att ANTIGENER inducerar frisättning av HISTAMIN och andra vasoaktiva medel. ÖVERKÄNSLIGHET är den kliniska manifestationen.

Förklaring på engelska

Antibodies, especially IGE, that bind to tissue of the same species so that ANTIGENS induce release of HISTAMINE and other vasoactive agents. HYPERSENSITIVITY is the clinical manifestation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reagin

Svensk term Reaginer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reagin
Engelsk term Reagins
MESH ID D011935

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.