Reaktionstid (Reaction Time)

Reaktionstid

Tiden från början av en stimulans tills ett svar observeras.

Förklaring på engelska

The time from the onset of a stimulus until a response is observed.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reaction Times; Response Time; Response Times; Response Latency; Latency, Response; Response Latencies; Response Speed; Speed, Response; Speeds, Response

Svensk term Reaktionstid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reaction Times; Response Time; Response Times; Response Latency; Latency, Response; Response Latencies; Response Speed; Speed, Response; Speeds, Response
Engelsk term Reaction Time
MESH ID D011930

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.