Reaktiv hämning (Reactive Inhibition)

Reaktiv hämning

Tendens mot en minskad styrka av svar på grund av övning eller aktivitet. Det är oberoende av effekten av belöning och är en direkt funktion av tidsintervallet sedan det senaste svaret och antalet föregående svar.

Förklaring på engelska

Tendency toward a lessened strength of response due to practice or activity. It is independent of the effect of reward and is a direct function of time interval since the last response and the number of preceding responses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Inhibition, Reactive; Inhibitions, Reactive; Reactive Inhibitions

Svensk term Reaktiv hämning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Inhibition, Reactive; Inhibitions, Reactive; Reactive Inhibitions
Engelsk term Reactive Inhibition
MESH ID D011931

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.