Realitetsprövning (Reality Testing)

Realitetsprövning

Individens objektiva utvärdering av den yttre världen och förmågan att på ett adekvat sätt skilja mellan den och den inre världen; anses vara en primär egofunktion.

Förklaring på engelska

The individual’s objective evaluation of the external world and the ability to differentiate adequately between it and the internal world; considered to be a primary ego function.

Synonym, svenska: Realitetsprövning

Synonym, engelska: Reality Testings; Testing, Reality; Testings, Reality

Svensk term Realitetsprövning
Synonym på svenska Realitetsprövning
Synonym på engelska Reality Testings; Testing, Reality; Testings, Reality
Engelsk term Reality Testing
MESH ID D011936

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.