Realitetsterapi (Reality Therapy)

Realitetsterapi

Metod för psykoterapeutisk behandling baserad på antagandet av patienternas personliga ansvar för sitt eget beteende. Terapeuten guidar aktivt patienter till korrekt självuppfattning för att uppfylla behoven av självvärde och respekt för andra. (Från APA, Thesaurus of Psychological Index [publikationstyp] Terms, 8th ed.)

Förklaring på engelska

Method of psychotherapeutic treatment based on assumption of patients’ personal responsibility for their own behavior. The therapist actively guides patients to accurate self-perception for fulfillment of needs of self-worth and respect for others. (From APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed.)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Therapy, Reality; Reality Therapies; Therapies, Reality

Svensk term Realitetsterapi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Therapy, Reality; Reality Therapies; Therapies, Reality
Engelsk term Reality Therapy
MESH ID D011937

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.