Rec A-rekombinaser (Rec A Recombinases)

Rec A-rekombinaser

En familj av rekombinaser som ursprungligen identifierades i BAKTERIER. De katalyserar det ATP-drivna utbytet av DNA-strängar i GENETISK REKOMBINATION. Produkten av reaktionen består av en duplex och en förskjuten enkelsträngad slinga, som har formen av brev [publikationstyp] D och kallas därför en D-slingstruktur.

Förklaring på engelska

A family of recombinases initially identified in BACTERIA. They catalyze the ATP-driven exchange of DNA strands in GENETIC RECOMBINATION. The product of the reaction consists of a duplex and a displaced single-stranded loop, which has the shape of the letter D and is therefore called a D-loop structure.

Synonym, svenska: Rec A-protein

Synonym, engelska: Recombinases, Rec A; RecA Protein; Rec A Protein

Svensk term Rec A-rekombinaser
Synonym på svenska Rec A-protein
Synonym på engelska Recombinases, Rec A; RecA Protein; Rec A Protein
Engelsk term Rec A Recombinases
MESH ID D011938

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.