Receptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (Receptors, Vascular Endothelial Growth Factor)

Receptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktor

En familj av nära besläktade RECEPTORPROTEIN-TYROSINKINASER som binder vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer. De delar ett kluster av sju extracellulära IG-LIKE-DOMÄNER som är viktiga för ligandbindning. De uttrycks starkt i vaskulära endotelceller och är kritiska för den fysiologiska och patologiska tillväxt, utvecklingen och underhåll av blod och lymfkärl.

Förklaring på engelska

A family of closely related RECEPTOR PROTEIN-TYROSINE KINASES that bind vascular endothelial growth factors. They share a cluster of seven extracellular IG-LIKE DOMAINS which are important for ligand binding. They are highly expressed in vascular endothelial cells and are critical for the physiological and pathological growth, development and maintenance of blood and lymphatic vessels.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Receptor, Vascular Endothelial Cell Growth Factor; Receptor, Vascular Permeability Factor; VEGF Receptors; Receptors, VEGF; Vascular Endothelial Cell Growth Factor Receptor; VPF Receptor; Vascular Endothelial Growth Factor Receptor; VEGF Receptor; Vascular Permeability Factor Receptor; Endothelial Growth Factor Receptor; Receptor, Endothelial Growth Factors

Svensk term Receptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Receptor, Vascular Endothelial Cell Growth Factor; Receptor, Vascular Permeability Factor; VEGF Receptors; Receptors, VEGF; Vascular Endothelial Cell Growth Factor Receptor; VPF Receptor; Vascular Endothelial Growth Factor Receptor; VEGF Receptor; Vascular Permeability Factor Receptor; Endothelial Growth Factor Receptor; Receptor, Endothelial Growth Factors
Engelsk term Receptors, Vascular Endothelial Growth Factor
MESH ID D040262

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.