Reduktanter (Reducing Agents)

Reduktanter

Material som lägger till en elektron till ett element eller förening, det vill säga minskar positiviteten hos dess valens. (Från McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 5th ed)

Förklaring på engelska

Materials that add an electron to an element or compound, that is, decrease the positiveness of its valence. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Reducing; Reductants; Reductant; Reducing Agent; Agent, Reducing

Svensk term Reduktanter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Reducing; Reductants; Reductant; Reducing Agent; Agent, Reducing
Engelsk term Reducing Agents
MESH ID D019163

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.