Referensstandard (Reference Standards)

Referensstandard

En värdegrund som fastställts för mätningen av kvantitet, vikt, omfattning eller kvalitet, t.ex. viktstandarder, standardlösningar, metoder, tekniker och förfaranden som används vid diagnos och terapi.

Förklaring på engelska

A basis of value established for the measure of quantity, weight, extent or quality, e.g. weight standards, standard solutions, methods, techniques, and procedures used in diagnosis and therapy.

Synonym, svenska: Standardisering; Standarder

Synonym, engelska: Standards, Reference; Reference Standard; Standard, Reference; Standards; Standard Preparations; Preparations, Standard; Preparation, Standard; Standard Preparation; Standardization

Svensk term Referensstandard
Synonym på svenska Standardisering; Standarder
Synonym på engelska Standards, Reference; Reference Standard; Standard, Reference; Standards; Standard Preparations; Preparations, Standard; Preparation, Standard; Standard Preparation; Standardization
Engelsk term Reference Standards
MESH ID D012015

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.