Reflex (Reflex)

Reflex

En ofrivillig kroppsrörelse eller träning av funktion i en del, upphetsad som svar på en stimulans applicerad på periferin och överförd till hjärna eller ryggmärg.

Förklaring på engelska

An involuntary movement or exercise of function in a part, excited in response to a stimulus applied to the periphery and transmitted to the brain or spinal cord.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Reflex
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Reflex
MESH ID D012018

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.