Reflexterapi (Reflexotherapy)

Reflexterapi

Behandling av något sjukligt tillstånd genom att producera en reflexverkan, som vid hushållsbehandling av näsblod av en isbit applicerad på livmoderhalsen. (Stedman, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

Treatment of some morbid condition by producing a reflex action, as in the household treatment of nosebleed by a piece of ice applied to the cervical spine. (Stedman, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reflex Therapy; Therapy, Reflex

Svensk term Reflexterapi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reflex Therapy; Therapy, Reflex
Engelsk term Reflexotherapy
MESH ID D012028

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.